/Catalogue2/2017-exhibitors 361297 376656 2265287

XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO., LTD.

XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO., LTD. - Manufacturing & personalization equipment

Stands :

Palais 01 D 017

CARTES

4F,Guangxia Building,Torch High-Tech
Zone,Xiamen,Fujian Province, P.R.China

361006 Xiamen
Fujian
CHINA