/Catalogue2/2017-exhibitors 361297 361436 2262677

Shenzhen Wellcomm Technology

Shenzhen Wellcomm Technology - Payment terminals (countertop, WebPOS, wireless)

Stands :

Palais 01 F 068

CARTES

201 block A
Qianwan road 1
Shenzhen-Hongkong cooperation zone

518000 Shenzhen
Shenzhen
CHINA