/Catalogue2/2017-exhibitors 361297 361507 2196052

SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY & TECHNOLOGY

SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY & TECHNOLOGY - Manufacturing & personalization equipment

Stands :

Palais 01 E 058

CARTES

& TECHNOLOGY CO., LTD
No.12 of Fengye 6th Road, Fenghuang
Village, Fuyong Town, Baoan, Shenzhen

518103 FUYONG
SHENZHEN
CHINA